Financiering voor SurvivX: verder onderzoek naar medicijn voor de behandeling van sepsis

Met een investering vanuit het Vroegefasefinanciering Gelderland kan het Nijmeegse SurvivX verder met de ontwikkeling van een medicijn tegen sepsis.

Het bedrijf gebruikt de financiering om de werking van het medicijn verder te onderzoeken. Oost NL is fondsmanager van Vroegefasefinanciering Gelderland, een instrument dat door de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) wordt gefinancierd. Startupondersteuner Briskr hielp de onderneming in het aanvraagproces.

Sepsis, ook bekend als bloedvergiftiging, is een ernstige aandoening met een aanzienlijke maatschappelijke impact. Het ziektebeeld treedt op wanneer het immuunsysteem zelf niet meer in staat is om een infectie te lijf te gaan. Dat resulteert in een ontsteking door het hele lichaam en daarna een volledige uitputting van het immuunsysteem. Dit leidt tot levensbedreigende complicaties. Sepsis is een van de grootste oorzaken van het aantal opnames op de intensive care (11% in landen met hoge inkomens). Wanneer patiënten in Nederland met sepsis op de intensive care worden opgenomen bedraagt de kans op overlijden zo’n 30 tot 40 procent – wereldwijd liggen die getallen nog hoger. De druk van sepsis op de gezondheidszorg is daarnaast groot, het ziektebeeld leidt tot langdurige ziekenhuisopnames, intensieve zorg en blijvende fysieke en mentale gevolgen voor overlevenden.

Nog geen goede behandeling voor sepsis

De huidige behandeling van sepsis omvat een vroege herkenning van de aandoening, snelle toediening van passende antibiotica, het stabiliseren van de bloeddruk, ondersteuning van vitale organen, en andere ondersteunende maatregelen zoals het controleren van de bloedsuikerspiegel. “Dat is eigenlijk ‘pleisters plakken’, om de schade te beperken. Maar er is tot op heden nog geen werkende behandeling tegen sepsis die de ziekte bij de oorsprong aanpakt, namelijk het falende immuunsysteem,” legt Remko van Leeuwen, CEO van SurvivX, uit.

SurvivX wil die behandeling ontwikkelen. Ze richten zich daarbij in eerste instantie op een specifieke groep patiënten, namelijk mensen met een verzwakt immuunsysteem als gevolg van de infectie. Het bedrijf gebruikt een technologie die is ontwikkeld door het Institute of Life Sciences en het Centre for Cellular and Molecular Platforms (C-CAMP) in India – onder aanvoering van Prof. Balachandran Ravindran.

Meer inzicht in werking nodig

Van Leeuwen: “De technologie gaat uit van een specifiek soort eiwit, dat voorkomt bij bepaalde parasitaire infecties (filaria). Mensen die drager zijn van deze parasiet blijken een veel kleinere kans hebben om ernstige sepsis te ontwikkelen. De parasiet beschermt zijn gastheer als het ware. Het eiwit dat deze bescherming geeft is geïdentificeerd en het is mogelijk het te produceren. In preklinisch onderzoek bij muizen met sepsis is aangetoond dat dit eiwit leidt tot betere overlevingskansen, maar waarom dat precies zo goed werkt weten we nog niet. Deze Vroegefasefinanciering stelt ons in staat het pre-klinisch onderzoek voort te zetten en meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme van het medicijn.”

Keanu Leenknegt, investment manager Health bij Oost NL: “Met een financiering uit VFF Gelderland kunnen we SurvivX verder helpen om hun eerste stappen richting het ontwikkelen van een medicatie voor Sepsis te zetten. Dit ziektebeeld zorgt helaas nog voor veel problemen in de zorg en hoge zorgkosten. Het is mooi dat we hier een rol in kunnen spelen. Medicijnontwikkeling is een van de sterktes van de regio, en het Radboudumc in Nijmegen is toonaangevend op het gebied van het falende immuunsysteem bij sepsis. Start-ups als SurvivX zijn daarop een waardevolle toevoeging.” Naast de financiering vanuit VFF Gelderland kon Oost NL het jonge bedrijf helpen bij het vinden van een geschikte vestigingslocatie in Nijmegen.

VFF Gelderland stelt startende ondernemers of mkb-bedrijven in staat te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft en tonen zo een ‘proof-of-concept’ aan. Gelderse startup- ondersteuningsprogramma’s Briskr (Health), Orion (Tech) en StartLife (Food) vormen – naast Oost NL – de loketten voor VFF.

See all our articles